Đăng ký ngay

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC VỚI LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP&MYSQL?

60%

Website trên thế giới được xây dựng bằng PHP

3.680.000

Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “Tuyển dụng lập trình viên PHP”

500-1500$

Là mức lương cơ bản của Lập trình viên PHP

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP & MYSQL?

Tốt nghiệp PTTH hoặc đang theo học ĐH, CĐ, trung cấp

Đã tốt nghiệp PHTH hoặc đang theo học tại các trường Trung cấp, CĐ, ĐH.

 

Phát triển ứng dụng tại doanh nghiệp

Nhân viên phát triển ứng dụng tại các doanh nghiệp

Đam mê ngành lập trình

Đam mê với ngành lập trình, học PHP

Có kiến thức cơ bản về máy tính

Có kiến thức cơ bản về máy tính và Tin học đại cương,

Tại sao bạn nên học tại backhoa-aptech?

Công nghệ đào tạo hàng đầu Thực hành trên nền tảng doanh nghiệp Môi trường học tập hợp chuẩn Quốc tế Bảo hành học tập trọn đời
Phương pháp giảng dạy Blended Learning & AMEDA chú trọng kỹ năng thực hành. Thực tập tại Công ty Phần mềm Bachkhoa-Software và các Doanh nghiệp liên kết Đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong dịch vụ hỗ trợ đào tạo. Duy trì mãi mãi lớp học công nghệ dành cho học viên đã tốt nghiệp.

Bạn làm được những gì sau khóa học

Sử dụng và phát triển mã nguồn mở

Sử dụng và phát triển thành thạo mã nguồn mở trên các nền tảng công nghệ Framework như Laravel, codeigniter, yii2, CakePHP...

Nắm vững quy trình phát triển web

Nắm vững quy trình phát triển ứng dụng web;

Tự tin ứng tuyển vị trí lập trình

Tự tin ứng tuyển vị trí Website Developer ở các công ty phần mềm lớn

Thời gian học: 98 GIỜ HỌC

Nội dung khóa học

GIAI ĐOẠN I (WHCJ): NHẬP MÔN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB
 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web,
 • Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • Làm việc với Table và form trong HTML, HTML5
 • Thực hành tổng hợp 1
 • Giới thiệu các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • Thực hành tổng hợp 2
 • Giới thiệu về CSS, CSS3 và các tính năng nâng cao
 • Thực hành tổng hợp 3
 • Giới thiệu và sử dụng Java Script trong trang Web
 • Thực hành tổng hợp 4
 • Đối tượng và xử lý sự kiện trong Java Script
 • Thực hành tổng hợp 5
 • Giới thiệu về jquery, ajax và các hiệu ứng
 • Thực hành tổng hợp 6
 • Sử dụng Bootstrap, Responsible trong thiết kế giao diện Web
 • Thực hành tổng hợp 7
Nội dung chi tiết
1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web
 • - Môi trường tạo trang web
 • - Web tĩnh và web động
 • - Công nghệ lập trình web
 • - HTML5 và CSS3
2. Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • - HTML và cấu trúc của trang HTML
 • - Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
 • - Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
 • - Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
 • - Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
 • - Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5
 • Thực hành: Sử dụng công cụ Adobe Dreamweaver CS5, PHP Designer, SublineText.. để tạo ứng dụng web
3. Table và form trong HTML, HTML5
 • - Thẻ tạo bảng biểu (Table)
 • - Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
 • - Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
 • - Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5
4. Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • - Các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
 • - Các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>
5. CSS và CSS3 cơ bản
 • - Tổng quan về CSS và CSS3
 • - Tương tác giữa CSS và HTML
 • - Cú pháp của CSS, CSS3
6. CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 • - Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 • - Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
7. Sử dụng javascript trong trang web
 • - Cách sử dụng javascript
 • - Nhúng javascript vào trang HTML
 • - Khai báo biến trong javascript
 • - Hàm alert(), confirm() , prompt()
Nội dung chi tiết
 • - Các toán tử trong javascript
 • - Lệnh rẽ nhánh trong javascript
 • - Vòng lặp trong javascript
 • - Mảng trong javascript
 • - Hàm trong javascript
 • - Chuỗi trong javascript
8. Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 • - Làm việc với các đối tượng cơ bản
 • - Sử dụng các thuộc tính và phương thức
 • - Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
 • - Làm việc với các đối tượng của trình duyệt
9. JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 • - Tổng quan về JQuery
 • - Cách sử dụng JQuery
 • - Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
 • - Các sự kiện với JQuery
 • - Gắn kết các sự kiện
 • - Các hiệu ứng với JQuery
 • - Sử dụng cú pháp jQuery để viết các xử lý trên trang web, nhằm tạo hiệu suất nhanh hơn.
 • - Sử dụng thêm một số plugin JQuery hỗ trợ như JQuery Validation
 • - Cài đặt các jQuery Plugin nhằm làm cho trang web sống động và có giao diện chuyên nghiệp hơn
10. Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
 • - Giới thiệu về bootstrap, bootstrap 3
 • - Tải và nhúng bootstrap vào trang web
 • - Sử dụng Bootstrap Grid
 • - Sử dụng Bootstrap CSS
 • - Bootstrap components
 • - Bootstrap Typography
 • - Bootstrap Tables
 • - Bootstrap Forms
 • - Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
 • - Bootstrap Images
 • - Bootstrap Responsive Utilities
 • - Bootstrap Glyphicons
 • - Bootstrap Navigation Elements
 • - Bootstrap Pagination, Thumbnails, ….
Đăng ký ngay
GIAI ĐOẠN II (PSQL): LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI PHP & MYSQL
 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình PHP
 • Mảng - Hàm và chuỗi
 • Include ,Require, error
 • PHP & MYSQL
 • Thao tác và xử lý file
 • Lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ PHP
 • Giới thiệu các tính năng mới trong PHP 7
 •  
Nội dung chi tiết
1. GIỚI THIỆU NGÔN ngữ lập trình PHP
 • - Giới thiệu PHP
 • - Cài đặt môi trường
 • - Nhúng mã PHP vào tài liệu HTLM
 • - Cú pháp của PHP
 • - Biến trong PHP
 • - Các toán tử trong PHP
 • - Làm việc với form trong PHP
 • - Thực hành
2. MẢNG - HÀM VÀ CHUỖI 
 • - Mảng trong PHP
 • - Một số hàm về mảng
 • - Các vòng lặp trong PHP
 • - Hàm trong PHP
 • - Hàm Date
 • - Hàm String
 • - Thực hành
3. INCLUDE, REQUIRE , ERROR
 • - Include, require trong PHP
 • - Cookie, Sesion trong PHP
 • - Xử lý lỗi
 • - Thực hành
4. PHP & MYSQL
 • - Giới thiệu về hệ quản trị CSDL MySQL
 • - Các công cụ hỗ trợ quản lý
 • - Tìm hiểu về Database - Table - Fields
 • - Kiểu dữ liệu trong MySQL
 • - Quản lý Database sử dụng Navicat
 • - Các lệnh query cơ bản: thêm, sửa xóa, truy vấn, sắp xếp, nhóm...
Nội dung chi tiết
 • - Các lệnh join 2 hoặc nhiều bẳng
 • - Cách tạo và sử vụng View
 • - Phân tích cơ sở dữ liệu website bán hàng online
 • - Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng PDO
 • - Thực hành
 • 5. THAO TÁC VÀ XỬ LÝ FILE
 • - Thao tác với tệp tin trong PHP
 • - Thao tác đọc/ghi nội dung các tệp tin (file) có thể sử dụng cho một vài công việc như:
 • + Đọc ghi file text 
 • + Upload file lên server
 • + Upload file sử dụng ajax (dropzooner)
 • + .htaccess url rewrite
 • - Thực hành
6. Lập trình HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI NGÔN NGỮ PHP
 • - Các khai niệm hướng đối tượng
 • - Tạo các lớp (Class), thuộc tính (attribute), phương thức
 • - Sử dụng các thuộc tính
 • - Gọi các phương thức
 • - Thừa kế
 • - Thiết kế lớp
 • - Viết mã cho các class của bạn & tính kế thừa của class
 • - Hàm _ construct() và __distruct()
 • - Phạm vi truy cập static, public, protected, private
 • - Các hàm __call(), __set(), __get()
 • - Giải thích về interface class
 • - Giải thích về abstract class
 • - Thực hành
7. GIỚI Thiệu CÁC TÍNH NĂNG MỚI TRONG PHP 7
GIAI ĐOẠN III (PRJW): XÂY DỰNG ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA
 • 1. Chọn nhóm, chọn đề tài, phân tích thiết kế. Hướng dẫn đặc tả, kỹ thuật
 • 2. Làm quen với các Framework: yii2, Laravel, Phuncon, Codeinighter...
 • 3. Xây dựng trang quản trị (BackEnd)
 • 4. Xây dựng trang người dùng (FontEnd)
Nội dung chi tiết
Xây dựng trang quản trị (BackEnd)
 • - Trang xử lý đăng nhập, đăng xuất
 • - Trang quản trị
 • - Xử lý các trang quản lý danh mục
 • - Xử lý các trang quản lý khách hàng
 • - Xử lý các trang quản trị đơn hàng
 • - Xử lý thống kê (Sản phẩm, khách hàng, đơn hàng,..)
 • - Xử lý các trang quản lý bình luận, đánh giá,
Nội dung chi tiết
Xây dựng trang người dùng (FontEnd)
 • - Xây dựng trang chủ
 • - Xây dựng trang đăng ký, đăng nhập thành viên
 • - Xây dựng và xử lý menu người dùng
 • - Xây dựng trang trình bày nội dung, sản phẩm
 • - Xử lý các chức năng bình luận, đánh giá,…
 • - Xây dựng trang giỏ hàng
 • - Xử lý thanh toán và mua hàng,…
 • - Giả lập các thanh toán trực tuyến
 • - Nhúng mạng xã hội, Google Map, Google plus, Facebook,..

Hàng vạn sinh viên Bachkhoa-Aptech đã thành công và người tiếp theo chính là bạn!

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất