TẠI SAO BẠN NÊN HỌC LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET MVC 5?


Top 4 lĩnh vực CNTT được tuyển dụng nhiều nhất tại Việt Nam năm 2018

Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “Tuyển dụng lập trình viên ASP.NET ”

Là mức lương cơ bản cho người mới ra trường

BẠN CÓ PHÙ HỢP VỚI LẬP TRÌNH WEB VỚI ASP.NET MVC 5?


Đam mê với lĩnh vực công nghệ thông tin


Muốn bổ sung kiến thức về ASP.NET MVC 5


Có kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế CSDL; Lập trình hướng đối tượng C#;…

TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI BACHKHOA-APTECH?

Công nghệ đào tạo hàng đầu

Phương pháp giảng dạy Blended Learning & AMEDA chú trọng kỹ năng thực hành.

Thực hành trên nền tảng Doanh nghiệp

Thực tập tại Công ty Phần mềm Bachkhoa-Software.

Môi trường học tập hợp chuẩn quốc tế

Đơn vị đào tạo duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 trong dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Bảo hành học tập trọn đời

Duy trì mãi mãi lớp học công nghệ dành cho học viên đã tốt nghiệp.

BẠN LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ SAU KHÓA HỌC?

Thiết kế web, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2012, Razor View Engine, LINQ, Entity Framework, triển khai Website lên host và các kỹ thuật nâng cao.

Phân tích và phát triển web site ASP.NET MVC theo quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp. Bảo vệ website ở mức độ tốt nhất với chế độ Authentication và Authorization.

Kết hợp với các tiện ích web: Jquery, ajax, bootstrap, hiệu ứng…. để đạt được website với độ hoàn thiện cao.

Hoàn thành một web site ASP.NET MVC gồm các chức năng cơ bản, tương thích với các thiết bị khác nhau. Đưa lên Host và quản trị.

Thời gian học: 100h
Nội dung khóa học

Phần 1: Lập trình hướng đối tượng C#

 • Tổng quan về .Net Framework 4.0
 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C#
 • Nhập xuất trong C#
 • Các câu lệnh điều kiện, câu lệnh lặp
 • Xây dựng lớp và các thành phần của lớp
 • Kế thừa và đa hình, lớp trừu tượng, giao diện
 • Mảng
 • Generic và Collection
 • Làm việc với LINQ

Phần 2: Tổng quan về SQL Server 2012

 • Giới thiệu về SQL Server 2012
 • Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng, ràng buộc
 • Thao tác với dữ liệu
 • Tạo và sử dụng views
 • Tạo và sử dụng thủ tục
 • Tạo và sử dụng Trigger

Phần 3: Tổng quan về thiết kế web (HTML5,CSS3,JAVASCRIPT,JQUERY, BOOTSTRAP)

 • Giới thiệu về HTML 5
 • Các thẻ trong HTML 5
 • Sử dụng CSS3
 • Tìm hiểu về JavaScript
 • Tìm hiểu về JQuery
 • Đưa bootstrap vào trang web
 • Bố cục trang chủ và trang quản trị

Phần 4: Lập trình Web với ASP.NET MVC 5

 • Giới thiệu về ASP.NET MVC 5
 • Tìm hiểu về Controller
 • Tìm hiểu về Views
 • Tìm hiểu về Models
 • Kiểm tra dữ liệu hợp lệ
 • Truy cập dữ liệu sử dụng Entity Framework, LINQ
 • Tạo bố cục trang
 • Sử dụng JavaScript, JQuery, Ajax
 • Session, cookie, cache và tối ưu hóa
 • Chứng thực người dùng và phân quyền
 • Bảo mật
 • Đa ngôn ngữ
 • Xuất bản website lên host

Phần 5: Đồ án cuối khóa

  Hướng dẫn phân tích thiết kế các chức năng trong ứng dụng
 • Thiết kế database và các thành phần liên quan
 • Thiết kế giao diện trang chủ và quản trị
 • Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang chủ
 • Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang quản trị
 • Bảo vệ đồ án
 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất