Edexcel International

Tổ Chức Giáo Dục và Khảo Thí Edexcel, Vương Quốc Anh được thành lập năm 1996 trên cơ sở hợp nhất của hai Tổ chức Giáo dục tại Anh là BTEC - Business and Technician Education Council (Hội đồng Giáo dục Kỹ thuật và Thương mại Anh) và ULEAC - The University of London Examinations and Assessment Council (Hội đồng Khảo thí Đại học London) có lịch sử tồn tại trên 150 năm tại Anh và là thành phần đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng và cung cấp chương trình, tổ chức cách hoạt động khảo thí Quốc gia từ bậc phổ thông đến đại học.

Với các hoạt động sát nhập trong lịch sử, Edexcel ngày nay là Tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới, là Hội đồng khảo thí và cấp bằng lớn nhất tại Anh dưới sự giám sát của Ủy ban Quản lý Chương trình và Văn bằng Quốc gia (Qualification & Curiculum Authority - QCA), là cơ quan của Chính phủ chịu trách nhiệm giám sát, điều phối và phát triển giáo dục tại Anh.

Điều kiện đầu vào:

Thời gian tuyển sinh

Thông tin khác

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất