Bachkhoa-Aptech
TƯ VẤN KHÓA HỌC0968.27.6996
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO0963.437.796 | 0916.797.096

ĐĂNG KÝ NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG BACHKHOA-APTECH

Đăng ký tìm việc làm:
Bản thân
Họ tên: Nam/Nữ:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Điện thoại: Email:
Bạn có phải sinh viên BKAP (Có/Không):  
Sở thích:
Điện chỉ liên hệ:
Học vấn: Tên trường đã/đang học:
Nguyện
vọng
Nguyện vọng tìm việc làm:
- Doanh nghiệp:  
- Vị trí ứng tuyển:
- Công nghệ / chuyên ngành (Lập trình Java, .NET, Php,…/Quản trị mạng/...):
- Mô tả cụ thể về công việc mong muốn:
- Thời gian có thể bắt đầu đi làm:
- Mức lương mong muốn:
Kinh nghiệm
- Tên công ty đã làm:
- Chức danh:
- Công việc chính:
- Dự án đã triển khai:
 
Ngoại ngữ
(Giỏi, Khá, TB)
Nghe Nói Đọc Viết